Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth

Rok głosowania
2019/2020
Kwota
448 910.00
Opis
Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie służyć mieszkańcom Raciborza, powiatu oraz przyjezdnym gościom. Park znajduje się w centralnej części miasta i spełnia szereg ważnych funkcji. Obecny wygląd parku nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga pilnych zmian. Dlatego konieczna jest poprawa nawierzchni ścieżek spacerowych, poprawa czystości wody w miejskim stawie, ustawienie atrakcyjnych fontann, uruchomienie nieczynnego strumienia z jego przebudową, montaż dodatkowego kolorowego oświetlenia w okolicy ul. Opawskiej, ustawienie tablic informacyjnych na temat historii parku, pomników przyrody, Dodatkowo na terenie parku mogą znaleźć się elementy małej architektury nawiązujące do miasta partnerskiego Roth lub gmin powiatu raciborskiego, w wybranych miejscach miejskie poidełka, dwie nowe ławki umożliwiające mamom przewijanie dzieci oraz nowe nasadzenia krzewów ozdobnych. O celowości realizacji opisanego projektu świadczy m.in. fakt zaplanowanej przez UM modernizacji całego oświetlenia parku. Połączenie obydwu zadań stworzy w tej części miasta bardzo atrakcyjne miejsce odpoczynku i ochrony przed upałami. Mikroklimat parku połączony z obecnością wody wpływa kojąco na mieszkańców i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez cały rok. Park jest także siedliskiem wielu gatunków ptaków, ssaków oraz gatunków roślin. Z doświadczenia wiemy, ze kolejne częściowe remonty oaz wymiana pojedynczych elementów nie gwarantuje ogólnej poprawy funkcjonalności Parku im. Miasta Roth.
Miejsce
Park im. Miasta Roth
Status
zrealizowane
Galeria

Razem zmieńmy park im. Miasta Roth

do góry