Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Bezpieczny Racibórz - bezpieczny strażak

Rok głosowania
2016/2017
Kwota
334 584.58
Opis
Ochotnicze Straże Pożarne opierają swoją działalność na służbie lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników ratowane jest życie ludzkie oraz dorobek wielu pokoleń. OSP w ciągu roku biorą udział aż w 200 interwencjach. Bez ich pomocy niemożliwe byłoby utrzymanie obecnego stanu bezpieczeństwa w mieście. Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Raciborza - OSP Brzezie, OSP Markowice, OSP Miedonia i OSP Sudół borykają się z problemem braku umundurowania bojowego. Jest ono wymagane do udziału w akcjach ratowniczych bo zastępy wzywane do zdarzeń muszą być odpowiednio ubrane i wyposażone. Chodzi tu również o hełmy, rękawice oraz buty. Aktualnie strażakom z OSP brakuje średnio 30% mundurów na każdą z jednostek. Z konieczności korzystają z odrębnego umundurowania, co rodzi problemy organizacyjne i prowadzi do działań naruszających zasady higieny osobistej. W wyposażeniu jednostek zauważalny jest również brak zestawu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych. OSP są częstokroć wzywane do zdarzeń drogowych i usuwania skutków zjawisk pogodowych. Ten sprzęt jest wówczas niezbędny. Ważnym aspektem rozwoju umiejętności ochotników są regularne ćwiczenia. Aby skutecznie je przeprowadzać potrzebny jest utwardzony plac przed remizą. Takową potrzebę zgłasza jednostka z Brzezia i wpisuje się ona w zestawienie działań niezbędnych do skutecznego przygotowania strażaków w gotowości do akcji. Do prowadzenia szerokiego zakresu działań firmowanych przez OSP potrzebne są namioty. Ich brak w wyposażeniu jednostek widoczny jest w trakcie przeprowadzanych zawodów sportowo - pożarniczych, które odbywają się w upalnych miesiącach roku. Namioty wykorzystywane są również do wszelkiego rodzaju imprez promujących przynależność do OSP.
Miejsce
Teren działania czterech jednostek OSP z dzielnic: Brzezie, Markowice, Miedonia i Sudół. W ich imieniu wnioskuje OSP Sudół.
Status
zrealizowane
Galeria
do góry