Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Mała architektura przy schodach na Cmentarz Jeruzalem

Rok głosowania
2017/2018
Kwota
86700,00
Opis
Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie służyć mieszkańcom naszego miasta oraz wszystkim osobom, których przodkowie spoczywają na Cmentarzu Jeruzalem. W 2017 roku wybudowane zostaną długo oczekiwane schody wiodące do parkingu przy ul. Jana Pawła II w kierunku cmentarza. W okresie świątecznym, stały odpustów i pielgrzymek do Sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu jest to najdogodniejsza droga do komunalnej nekropolii. Planowane remonty dróg i tworzące, w tym czasie problemy komunikacyjne, zachęcają do korzystania z alternatywnej drogi oraz przyszłych schodów na cmentarz. Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, obok wybudowanych schodów nie będzie obecnie potrzebnej w tym miejscu małej architektury w formie oświetlenia, ławek do odpoczynku dla osób starszych lub mających problem z pokonywaniem schodów. Na chwilę obecną nie będzie w tym miejscu potrzebnego kosza na śmieci, siedzisk tulipan, zagospodarowania przestrzeni zielonej i tablicy informacyjnej. Teren ten nie będzie także posiadał od ulicy Chłopskiej i Józefa Lompy tarasu widokowego, który połączy schody z ścieżką na cmentarz. Dlatego, proponowany do realizacji w ramach małej architektury wspomniany taras będzie łączył schody z chodnikiem w kierunku cmentarza oraz wszystkie wspomniane elementy. Będzie spełniał funkcje komunikacyjną podczas świąt i odpustów oraz wypoczynkową w czasie spacerów mieszkańców, wycieczek szkolnych i spotkań. Dodatnią cechą zaproponowanej w tym miejscu małej architektury będzie dostępność oraz otwartość dla każdej grupy wiekowej, o każdej porze dnia i tygodnia. Korzystanie ze schodów lub tarasu zawsze będzie bezpłatne i umożliwi podziwiane panoramy Raciborza z urokliwego wzniesienia. W przyszłości może także stanowić element pieszych szlaków turystycznych po ziemi raciborskiej.
Miejsce
Teren znajdujący się w obrebie ulicy Chłopskiej, ul. Józefa Lompy i parkingu przy ul. Jana Pawła II
Status
zrealizowane
Galeria
do góry