Oddaj głos

  • 1Weryfikacja danych osobowych
  • 2Wybór projektu miejskiego
  • 3Podsumowanie wyboru
  • 4Potwierdzenie głosu

Weryfikacja danych osobowych

krok 1

Dane osobowe

Wskaż osobę głosującą oraz potwierdź, że mieszkasz w Raciborzu.

Pamiętaj, aby oddać ważny głos musisz podać wszystkie wymagane dane.

WYBIERZ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
krok 2

Wybór projektu miejskiego

Wybierz w listy projekt ogólnomiejski.

Pamiętaj - możesz oddać jeden głos na projekt zgłoszony do realizacji jako ogólnomiejski.
Wybierz tylko jeden z listy i przejdź dalej do podsumowania.

Podsumowanie karty do głosowania

Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij "Przejdź dalej"

W kolejnym kroku poprosimy Cię o potwierdzenie Twojego głosu poprzez wpisanie kodu SMS, który wyślemy na Twój telefon komórkowy. 
Na jeden numer telefonu możne przyjść tylko do 5 sztuk SMS.

Pamiętaj, że głos musisz potwierdzić!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PoTWIERDZENIE GŁOSU

Podaj swój numer telefonu, na który przesłany zostanie kod SMS, którym potwierdzisz swój głos oddany w BO Racibórz.

Pamiętaj, że możesz głosować w Budżecie Obywatelskim tylko 1 raz. Tylko pierwszy głos oddany jest ważny.

Dla ułatwienia procesu zatwierdzania głosowania możesz na ten sam numer telefonów głosować w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci lub członków rodziny zamieszkujących wspólnie - jednak to oni muszą zagłosować samodzielnie.

Pamiętaj, że na jeden numer telefonu możemy wysłać tylko do 5 kodów potwierdzających!

* pola wymagane
do góry