Oddaj głos

  • 1Weryfikacja danych osobowych
  • 2Wybór projektu lokalnego
  • 3Wybór projektu miejskiego
  • 4Podsumowanie wyboru
  • 5Potwierdzenie głosu

Weryfikacja danych osobowych i wybór lokalizacji

krok 1

Dane osobowe

Wskaż osobę głosującą oraz potwierdź, że mieszkasz w Raciborzu.

Pamiętaj, aby oddać ważny głos musisz podać wszystkie wymagane dane.

WYBIERZ PROJEKT LOKALNY

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
krok 2text

Wybór projektu lokalnego

Wybierz projekt dla Twojej strefy.

Na podstawie wybranej przez Ciebie ulicy w poprzednim kroku zostałeś przydzielony do odpowiedniej strefy. Możesz oddać jeden głos na zgłoszony dla niej projekt. Zaznacz jeden na liście po lewej stronie i przejdź do wyboru projektu miejskiego.

NIE MUSISZ GŁOSOWAĆ NA PROJEKT LOKALNY! Możesz pominąć ten element karty i przejść do głosowania na projekt ogólnomiejski.

WYBIERZ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
krok 2

Wybór projektu miejskiego

Wybierz z listy projekt ogólnomiejski.

Pamiętaj - możesz oddać jeden głos na projekt zgłoszony do realizacji jako ogólnomiejski.
Wybierz tylko jeden z listy i przejdź dalej do podsumowania.

Podsumowanie karty do głosowania

Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij "Przejdź dalej"

W kolejnym kroku poprosimy Cię o potwierdzenie Twojego głosu poprzez wpisanie kodu SMS, który wyślemy na Twój telefon komórkowy. 
Na jeden numer telefonu może przyjść tylko do 5 sztuk SMS.

Pamiętaj, że głos musisz potwierdzić!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

POTWIERDZENIE GŁOSU

Podaj swój numer telefonu, na który przesłany zostanie kod SMS, którym potwierdzisz swój głos oddany w BO Racibórz.

Pamiętaj, że możesz głosować w Budżecie Obywatelskim tylko 1 raz. Tylko pierwszy głos oddany jest ważny.

Dla ułatwienia procesu zatwierdzania głosowania możesz na ten sam numer telefonów głosować w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci lub członków rodziny zamieszkujących wspólnie - jednak to oni muszą zagłosować samodzielnie.

Pamiętaj, że na jeden numer telefonu możemy wysłać tylko do 5 kodów potwierdzających!

* pola wymagane
do góry