Strona główna/Głosowanie

Głosowanie

 

 

strona głosowania

  

Na jakie projekty można zagłosować?

Głosowaniu podlegają projekty , które przeszły pozytywnie etap weryfikacji i znalazły się na liście projektów pod głosowanie. Ich wykaz dostępny będzie neizwłocznie, gdy tylko wszystkie projekty będą zweryfikowane.

Każdy głosujący może oddać głos tylko raz w ciągu trwania głosowania na 1 projekt ogólnomiejski i 1 projekt lokalny.

projekty na które możesz oddać głos

Kto może zagłosować?

W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Raciborza, którzy oświadczyli, że mieszkają na terenie Miasta Racibórz.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia głos oddaje rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej. 
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Jak można zagłosować?

Głosowanie odbywa się:

  1. głosuj elektroniczniedrogą elektroniczną podając do celów weryfikacyjnych swój nr telefonu za pośrednictwem strony internetowej www.bo.raciborz.pl, z której korzystać można z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i komputera, w tym z komputerów dostępnych w przygotowanych punktach do głosowania elektronicznego.
    potwierdzenie głosuAby potwierdzić oddany na www.bo.raciborz.pl głos należy podać swój numer telefonu. Po chwili na podany numer telefonu wysłany zostanie kod weryfikacyjny (bezpłatnie SMS-em), który należy wpisać w podświetlone pole. 
    Uwaga! Na jeden numer telefonu przysługuje 5 kodów do głosowania co oznacza, że z tego samego numeru zagłosować może do pięciu osób (np. z rodziny, znajomych).
    W Urzędzie Miasta Racibórz oraz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej będzie można także zagłosować elektronicznie na www.bo.raciborz.pl i skorzystać z telefonu instytucji, aby uwierzytelnić swój głos. 
  2. głosowanie tradycyjnetradycyjnie na papierowej karcie do głosowania, udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz, po uzyskaniu oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia. 

 

Wymagana liczba głosów

  • Projekt ogólnomiejski musi uzyskać min. 100 głosów.
  • Projekt lokalny musi uzyskać min. 50 głosów.

Projekty wybrane do realizacji

Suma głosów uzyskanych podczas głosowania decyduje o kolejności realizacji projektów w ramach danej strefy oraz projektów ogólnomiejskich, przy czym podstawowym warunkiem jest uzyskanie przez dany projekt minimalnej wymaganej liczby głosów.

Do realizacji wybrane zostaną projekty z największą ilością głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

Jeżeli pula środków w ramach danej strefy nie zostanie wykorzystana, będzie przesunięta do puli środków ogólnomiejskich.

 

do góry