Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wykonanie chodnika z kostki na ulicy Polnej od nr 27

Rok głosowania
2018/2019
Kwota
80073,00
Opis
Proponowany odcinek chodnika od posesji nr 27 do posesji nr 35 jest nieutwardzony w związku z czym utrudnia dojście do ogródków działkowych oraz do biura i świetlicy. Po wykonaniu w/w prac, będzie ułatwione dojście do około 200 ogródków działkowych oraz powstanie bezpieczna i ekologiczna droga spacerowa dla dzieci z przedszkola nr 20. w obecnym stanie ul. Polna w tym rejonie nie stwarza bezpiecznego przejścia pieszym ze względu na liczne nierówności (wystające cegły oraz wypłukane muldy przez spływającą wodę deszczową). Po opadach atmosferycznych powstaje błoto oraz kałuże wody latem, a w zimę cała droga jest oblodzona i nierówna. Zaznaczam, że do ogrodów działkowych zdecydowanej większości przychodzą ludzie w podeszłym wieku oraz inwalidzi. Natomiast ludzie z dzielnicy Studzienna przechodzą pieszo jak i na rowerach.
Miejsce
ULICA POLNA OD DOMU NR 27 DO NR 35 (BIURO PZD ROD IM.POWST.ŚLĄSKICH)
Status
zrealizowane
Galeria
do góry