Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora

Rok głosowania
2016/2017
Kwota
27306,00
Opis
W ramach projektu „kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora” podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i przyjazności naszego osiedla dla dzieci. Są to działania dotyczące różnych sfer funkcjonowania osiedla, dla których wspólnym mianownikiem jest rozwój i aktywność dzieci. Na placu zabaw, znajdującym się przy kościele, pomiędzy ulicami księcia Przemysława i Emila Smołki wymienione zostaną na starsze i mało używane sprzęty, na nowe i bardziej atrakcyjne dla dzieci. „Beczka” zostanie zastąpiona kolorową zjeżdżalnią, a na miejscu metalowej huśtawki znajdzie się huśtawka typu „bocianie gniazdo”. Wymiana urządzeń do zabawy podniesie poziom atrakcyjności i nowoczesności placu zabaw, który jest miejscem spotkań, integracji i beztroskiej zabawy naszych dzieci. Na osiedlu Obora, na terenie kempingu, znajduje się świetlica na której odbywają się zajęcia plastyczne, dzieci grają również w gry planszowe z animatorem. Zajęcia te będą kontynuowane przez kolejny rok dzięki funduszom uzyskanym z „budżetu obywatelskiego”. Od stycznia i do grudnia, jeden dzień w tygodniu przez dwie godziny, odbywały się będą zajęcia plastyczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Zatrudniona zostanie również dodatkowa osoba, która jeden raz w tygodniu przez dwie godziny będzie prowadziła szeroko rozumiane zajęcia animacyjne z dziećmi - gry i zabawy. Zakupione zostaną materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, poszerzona zostanie również oferta gier, które obecnie znajdują się na świetlicy.
Miejsce
Działka 31/2, plac zabaw na skwerze pomiędzy ulicami Księcia Przemysława i Emanuela Smołki
Status
zrealizowane
Galeria

Kolorowe dzieciństwo na osiedlu Obora

do góry