Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO/"Siłownia pod chmurką" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (..)

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

"Siłownia pod chmurką" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu

Rok głosowania
2015/2016
Kwota
51675,95
Opis
Powstanie „siłowni pod chmurką” zaplanowane jest na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu, do którego uczęszczają dzieci z dzielnic Płonia i Obora. Stworzenie „siłowni pod chmurką” pomoże wspierać i upowszechniać kulturę fizyczną wśród mieszkańców dwóch dzielnic. Usytuowanie siłowni na terenie ZSP Nr 3 umożliwi bezpośredni dostęp uczniom szkoły, a jednocześnie służyć będzie wszystkim mieszkańcom dzielnic Płonia i Obora bez względu na wiek, możliwości fizyczne i kondycję z uwagi na otwarty charakter, przy jednoczesnym bezpiecznym usytuowaniu na ogrodzonym i strzeżonym terenie szkoły i przedszkola, co w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko wystąpienia aktów wandalizmu. Położenie 1)śród drzew i krzewów na terenie zielonym zapewni spokój i komfort ćwiczącym. Przeprowadzone rozmowy i konsultacje społeczne potwierdziły zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu obiekt, będący idealnym miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego przez większą część roku. Dodatkowym atutem jest to, że korzystanie z siłowni jest całkowicie bezpłatne, dostosowane dla osób w każdym wieku i o różnym stanie zdrowia. Realizacja projektu pomoże w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców dzielnic Płonia i Obora „siłownia pod chmurką” składać się będzie z kilku stanowisk certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń. Teren pod urządzeniami jest terenem zielonym (trawa). Dla ćwiczących zamontowane zostaną również ławki do siedzenia. „Siłownia pod chmurką” jest odpowiedzią na potrzebę rozpropagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, integrację oraz alternatywę dla form spędzania czasu wolnego/. Biorąc pod uwagę powierzchnię terenu rekreacyjnego na terenie ZSP Nr 3 w przyszłości istnieje możliwość doposażenia siłowni, a także stworzenia miejsca integracji mieszkańców, organizacji spotkań i imprez lokalnych.
Miejsce
Teren przylegający do boiska szkolnego i placu zabaw ZSP Nr 3 w Raciborzu, ul. Sudecka
Status
zrealizowane
Galeria
do góry