Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO/Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica

Rok głosowania
2018/2019
Kwota
84700,00
Opis
Zadanie polegające na wykorzystaniu i dostosowaniu wskazanego terenu do obecnych potrzeb w zakresie manewrowania i postoju pojazdów osobowych, rowerów. Dodanie roślinności zimozielonej oraz innych roślin poprawi społeczny odbiór i estetykę otoczenia w ciągu całego roku. Zmiana lokalizacji śmietnika poprawi postój i manewrowanie pojazdami oraz ułatwi odbiór odpadów komunalnych. Zakres prac: 1) rozebranie śmietnika murowanego oraz nawierzchni z płyt betonowych ok 117m2 wraz z wywózką 2) przygotowanie i utwardzenie terenu kostką betonową szarą pod ruch kołowy pieszy ok. 454 m2 3) posadowienie krawężników betonowych ok. 41 m2 4) wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z nasadzeniami 63m2 5) dostawa i montaż 3 stojaków na rowery 6) dostawa i montaż wiaty na odpady 7) dostawa i montaż trzepaka 8) roboty regulacyjne i instalacyjne.
Miejsce
Racibórz ul. Staszica 11, 13, 15. Działki ewidencyjne nr. 3357/178, 3356/178, 3775/3758, 3774/3758
Status
zrealizowane
Galeria
do góry