Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO/Cykl imprez kulturalnych w parafii św. Józefa

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Cykl imprez kulturalnych w parafii św. Józefa

Rok głosowania
2015/2016
Kwota
14000,00
Opis
Projekt ma na celu integrację społeczności lokalnej dzielnicy Ocice, a także kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców dzielnicy poprzez realizację minimum 4 widowisk kulturalnych, Cykliczność imprez powinna wytworzyć poczucie stałego uczestnictwa w wydarzeniach oraz większej przynależności do dzielnicy. Wielokrotny udział w widowiskach kulturalnych „w sąsiedztwie” zintegruje mieszkańców oraz przygotuje ich do lepszego odbioru kultury w innych miejscach i instytucjach. Planuje się realizację koncertów lub/i spektakli teatralnych nie częściej niż raz na kwartał. Uśredniony koszt realizacji jednego widowiska to 3500zł. Koszty zawierają zarówno honoraria dla wykonawców, jak również koszty ewentualnego wynajęcia aparatury nagłośnieniowo - oświetleniowej. Widowiska odbędą się w kościele św. Józefa. Należy podkreślić, iż reprezentowane powyżej działania artystyczno - edukacyjne mogą liczyć na żywe zainteresowanie mieszkańców dzielnicy, dla których parafia pozostaje duchownym centrum dzielnicy.
Miejsce
Kościół pw.Św, Józefa, ul.Gdańska
Status
zrealizowane
Galeria
do góry