Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej

Rok głosowania
2019/2020
Kwota
13300,00
Opis
Projekt zakłada uzupełnienie wyposażenia biblioteki poprzez zakup sprzętu pomagającego w przeprowadzeniu lekcji bibliotecznych i spotkań. Biblioteka ma swoją siedzibę na terenie Szkoły Podstawowej nr 18. Dla uczniów prowadzone są systematycznie lekcje biblioteczne. Dzięki zakupionemu sprzętowi, lekcje będzie można uzupełnić o prezentacje multimedialne, które uatrakcyjnią zajęcia. Projekt zakłada również uzupełnienie księgozbioru filii o książki z dużą czcionką, o które pyta coraz większa grupa starszych czytelników oraz gry planszowe, które będą służyły uczniom szkoły spędzającym wolne godziny lekcyjne i czas na przerwach.
Miejsce
Filia nr 8 MiPBP
Status
zrealizowane
do góry