Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Rok głosowania
2017/2018
Kwota
96 000.00
Opis
Zaproponowany do realizacji projekt lokalny ma za zadanie służyć mieszkańcom osiedla oraz dzielnicy. Istniejący na osiedlu plac zabaw wymaga modernizacji przez naprawę i odświeżenie istniejących urządzeń zabawowych, ławek, tablic i podestów do piaskownicy, montaż dodatkowych urządzeń oraz wymianę obecnej nawierzchni żwirowej na bezpieczną kolorową nawierzchnie z gumy. Dodatkowo w pobliżu placu zabaw mieszkańcy chcą utworzenia mini boiska do gry w bule i odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni zielonej przy istniejącym placu zabaw. Jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że w późniejszym okresie realizacja zadania publicznego może wymagać korekty zadania. Nasz osiedlowy plac zabaw postrzegany jest przez mieszkańców jako lokalny zasób i dobro wspólne, które ma wpływ na atrakcyjność dzielnicy, chęć zamieszkania nowych lokatorów, w tym szczególnie młodych rodzin z dziećmi. Cecha naszego placu jest dostępność i otwartość dla każdej grupy wiekowej i o każdej porze dnia oraz tygodnia. Korzystanie z placu zawsze będzie bezpłatne i umożliwi bezpieczną zabawę pod okiem osób dorosłych. Obecny wygląd placu zabaw nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga zmian, które zapienią atrakcyjność i bezpieczeństwo dzieciom. Po pierwsze mieszkańcy chcą w ramach projektu wymiany nawierzchni żwirowej na bezpieczną z kolorowej gumy. Żwir z placu może dosypany do nawierzchni żwirowej przy osiedlowej siłowni pod chmurką. Po drugie naprawę i odświeżenie istniejących urządzeń zabawowych, ławek, tablic i podestów do piaskownicy, itp. Po trzecie montaż urządzeń jak bujaki lub mini karuzela lub huśtawka wahadło lub urządzenie sprawnościowe lub siedzisko tulipan, itp. Po czwarte umiejscowienie przy placu zabaw mini boiska do gry w bule oraz nowych nasadzeń ozdobnych drzew lub krzewów.
Miejsce
Plac zabaw oraz boisko przy ul. H. J. Zamoyskiego i ul. H.J. Chodkiewicza
Status
zrealizowane
Galeria

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

do góry