Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Kącik czytelniczy w bibliotece przy ul. Żorskiej

Rok głosowania
2017/2018
Kwota
19 000.00
Opis
Projekt zakłada utworzenie kącika czytelniczego w pomieszczeniu biblioteki poprzez zakup mebli wypoczynkowych i biurowych oraz utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla czytelników i mieszkańców dzielnicy. W pomieszczeniach biblioteki odbywają się cykliczne spotkania czytelników dorosłych oraz liczne zajęcia dla uczniów współpracujących szkół i dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli, stąd potrzeba rozbudowania bazy czytelniczo-rekreacyjnej. Projekt zakłada również uzupełnienie księgozbioru filii o nowe tytuły lektur szkolnych przewidzianych w zmienionej podstawie programowej dla szkół podstawowych. W ramach współpracy ze szkołami, głownie ze Szkołą Podstawową 18, z którą jesteśmy ściśle powiązani księgozbiorem i realizacją programu edukacyjno-czytelniczego, będziemy zobligowani do częściowej wymiany kanonu lektur obowiązujących już od września bieżącego roku.
Miejsce
Filia nr 8 MiPBP ul. Żorska 2
Status
zrealizowane
do góry