Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO/Turystyka sakralna ze szczególnym uwzględnieniem tradycji (..)

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Turystyka sakralna ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pielgrzymkowych sanktuarium Matki Bożej

Rok głosowania
2016/2017
Kwota
51 143.40
Opis
Na śląskim szlaku pielgrzymkowym znajduje się wiele miejsc o znaczeniu lokalnym, regionalnym czy nawet ogólnokrajowym. Wśród tych miejsc coraz częściej wymienia się Sanktuarium Matki Bożej. Miejsce to od początku związane z Raciborzem cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców naszego miasta, okolicznych gmin i jak wskazują materiały pielgrzymów z prawie całego Śląska. Kilkusetletnia tradycja pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej, wpisuje się również w obraz Polaków jako narodu pielgrzymów. Od 1831 roku corocznie do Sanktuarium pielgrzymują m.in. parafianie św. Jana Chrzciciela na Ostrogu dla upamiętnienia epidemii cholery. Każdego roku do Sanktuarium pielgrzymują wszystkie parafie znajdujące się na terenie Raciborza w liczbie kilku tysięcy mieszkańców. W turystyce religijnej istotny jest również nurt poznawczy. W trakcie pielgrzymowania do miejsc kultu religijnego, oprócz poświęcania czasu na modlitwę, uczestnicy chcą także jak najwięcej zobaczyć, poznać historię oraz architekturę kultury religijnej i świeckiej. Zrealizowany w ostatnich dniach przez Urząd Miasta Racibórz projekt szkolenia nowych przewodników turystycznych może również przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania turystów barokową świątynią. Z tego względu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów, zauważalna stała się potrzeba wyposażenia tego miejsca w ławki dające możliwość odpoczynku po wyczerpujących marszach, spacerach. Realizacja zgłoszonego projektu budżetu obywatelskiego pozwoli osobom biorącym udział w indywidualnych lub zorganizowanych wycieczkach turystycznych oraz pielgrzymkach dać okazję docenienia walorów architektonicznych barokowej budowli, zapoznania się z historią tego miejsca oraz tradycją religijną naszego miasta. Ustawione ławki dobrze wkomponują się w teren wzdłuż al. Ojca J. Leppicha i terenu za Sanktuarium, gdzie znajduje się już przygotowany i utwardzony teren z kostki brukowej, który służy tradycjom pielgrzymkowym.
Miejsce
Teren miejski, al. Ojca Johanessa Leppicha - działka nr 449 i teren wokół Sanktuarium Matki Bożej w Raciborzu, działka nr 407
Status
zrealizowane
Galeria

Turystyka sakralna ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pielgrzymkowych Sanktuarium Matki Bożej

do góry