Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Poprawa funkcjonalności osiedlowego boiska

Rok głosowania
2016/2017
Kwota
33480,00
Opis
Zaproponowany do realizacji projekt lokalny ma za zadanie służyć mieszkańcom osiedla i dzielnicy, którzy w trosce o swoje zdrowie chcą aktywnie spędzać czas wolny od zajęć zawodowych i obowiązków szkolnych. Nasze boisko osiedlowe jest postrzegane przez mieszkańców jako lokalny zasób i dobro wspólne, które ma wpływ na atrakcyjność dzielnicy, chęć zamieszkania nowych lokatorów, w tym szczególnie młodych rodzin z dziećmi. Cechą naszego boiska jest dostępność i otwartość dla każdej grupy wiekowej i o każdej porze dnia i tygodnia. Korzystanie z boiska jest bezpłatne i możliwe do zagospodarowania pod lokalne imprezy sportowe, festyny lub akcje letnie dla dzieci i młodzieży. Uprawianie sportu na naszym boisku przez młodzież odciąga ją od używek, ciągłego przebywania przed monitorem komputera i uczy zasad zdrowego koleżeństwa i przestrzegania zasad społecznych. Boisko trawiaste jest także lepszą opcją w opinii fachowców alternatywą dla Orlika zlokalizowanego przy Gimnazjum nr 3 i betonowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu. Obecny wygląd boiska nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców wymaga zmian, które zapewnią bezpieczeństwo korzystającym. Po pierwsze mieszkańcy chcą w ramach projektu wymiany starych i zniszczonych stalowych bramek na nowe kotwione w gruncie bramki aluminiowe z siatkami o wymiarze wys. 2 m, szerokość 4 m. Po drugie wymiany na końcach boiska starych drucianych piłkochwytów na nowe piłkochwyty przeznaczonych na boisko trawiaste i wykonane ze słupów stalowych kotwionych o wysokości 5 metrów i kolorowej siatki polipropylenowej bezwęzłowej o oczkach 10x10 cm. Wymiana samej siatki na piłkochwycie wzdłuż prawej strony boiska, bez demontażu słupków. Po trzecie umiejscowienia wzdłuż boiska 3 ławek stalowo-drewnianych, które będą służyły do odpoczynku lub przebrania się osoby korzystającej z boiska. Po czwarte rekultywacji nawierzchni trawiastej przez wyrównanie i dosianie mieszanki traw.
Miejsce
Osiedle hetmańskie, ul Chodkiewicza w Raciborzu
Status
zrealizowane
Galeria

Poprawa funkcjonalności osiedlowego boiska

do góry