Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

OSP łączy ludzi

Rok głosowania
2018/2019
Kwota
112177,25
Opis
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych poza swoją podstawową działalnością - służbą ludności, ochroną ich życia i dobytku - pełnią ważne funkcje integrujące społeczność. W każdej z dzielnic gdzie działają strażacy ochotnicy tamtejsza remiza pełni rolę ośrodka skupiającego i wspierającego przeróżne aktywności mieszkańców. Dzięki realizowanym tam projektom miejscowi poszerzają swą wiedzę i podnoszą umiejętności (poprzez spotkania informacyjne, szkolenia np. z samoobrony, ćwiczenia i zajęcia sportowo - rekreacyjne). Większość z obiektów wykorzystywanych przez straż przeszła w ostatnich latach remonty, ale były to z reguły prace niezwiązane z odnowieniem wnętrz remiz. Tymczasem wiele z tych pomieszczeń powstało dziesiątki lat temu i aktualnie odbiegają wyglądem od współczesnych standardów. Gruntowny remont oraz wyposażenie tych obiektów są aktualną koniecznością. Dzięki tym działaniom remizy będą mogły sprostać nowym oczekiwaniom społecznym w dzielnicach, zwłaszcza tym artykułowanym przez młodzież. Dostęp do internetu w schludnych pomieszczeniach, w których panująca temperatura dostosowana jest do aktualnych warunków pogodowych wydaje się współczesnym minimum, które straży pożarnej niezbędne jest do właściwego funkcjonowania. Akceptacja dla zaspokojenia tych potrzeb umożliwi strażakom dalsze skuteczne budowanie więzi lokalnych. Właściwy standard odnowionych remiz pozwoli na realizację projektów, które będą mogły przekonać do służby ochotniczej następnych mieszkańców.
Miejsce
Teren działania czterech jednostek OSP z dzielnic: Brzezie, Markowice, Miedonia i Sudół. W ich imieniu wnioskuje OSP Sudół
Status
zrealizowane
Galeria
do góry