Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice

Rok głosowania
2022/2023
Kwota
208 965.86
Opis
Na wykonanie oświetlenia składać się będą następujące czynności/ działania: wykonanie projektu wykonawczego, montaż i stawianie słupów stalowych, montaż wysięgników rurowych na słupach stalowych do mocowania 3 lamp, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 12 m, przewody kablowe, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, kopanie ręcznie rowów dla kabli, układanie przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach odkrytych i na słupach, nasypanie piasku na dnie rowu kablowego, ręczne układanie kabli w rowach kablowych, zasypywanie rowów dla kabli, montaż urządzeń rozdzielczych, wykonanie pomiarów, prace końcowe i porządkowe. Uzasadnienie realizacji, zakres i zastosowanie: Wykonanie oświetlenia pomoże Klubowi w lepszej organizacji zajęć sportowych w okresie jesień-zima-wiosna. W ten sposób zaoszczędzimy również środki finansowe wydawane na wynajem obiektów sportowych u innych podmiotów. Będziemy mogli poszerzyć ofertę dla dzieci i młodzieży. Projekt służyć będzie dla blisko 160 zawodnikom i zawodniczkom LKS 07 Markowice, UKS Arka Markowice, OSP Markowice, społeczności lokalnej (ok. 2500 osób już korzysta z oferty Klubu) oraz innych podmiotów. Koszty to opłata za prąd i konserwacja oświetlenia po stronie Klubu. Funkcje: Sportowa, szkoleniowa, zdrowotna, wypoczynkowa, integracyjna
Miejsce
ul. Bolesława Chrobrego Racibórz - Markowice, Dz. nr. 1818/1
Status
w trakcie realizacji
Galeria

Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice

do góry