Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Szkolny plac zabaw SP1 Ostróg

Rok głosowania
2022/2023
Kwota
300 000.00
Opis
Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw w miejscu obecnego. Dotychczasowy plac zabaw jest konstrukcji drewnianej. Częste i liczne uszkodzenia elementów powodują wyłączenie z użytku ze względów bezpieczeństwa. Liczne naprawy są kosztowne i nie przynoszą długotrwałych efektów, bowiem plac zabaw jest użytkowany nie tylko przez uczniów szkoły (500 uczniów(, a także jest głównym centrum zabaw dla okolicznych osiedli tj. Lotnicza, Siwonia, Orzeszkowej, Książęcej i dalszej części Ostroga. Wykorzystanie obecnej bezpiecznej nawierzchni i wyłożenie na niej sztucznej trawy pozwoli znacząco obniżyć koszty budowy nowego placu zabaw. Projekt zakłada także pozostawienie niektórych elementów obecnego placu zabaw (drabinek, ścianki wspinaczkowej). Uzasadnienie realizacji, zakres i zastosowanie: Względy bezpieczeństwa. Poszerzenie atrakcyjności i oferty szkoły. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i lokalnej społeczności dzielnicy Ostróg. Stanowi ważny czynnik społeczny dla wszystkich mieszkańców Raciborza w szczególności dzieci i młodzieży. Z placu zabaw będą korzystać dzieci bez ograniczeń wiekowych i przeznaczony będzie dla wszystkich mieszkańców Raciborza. Zaproponowana lokalizacja jest miejsce spotkań całych rodzin i sprzyjać będzie integracji lokalnej społeczności. Funkcje: Wypoczynkowa, rekreacyjna, integracyjna, edukacyjna
Miejsce
ul. Cecylii 30, Dz. nr 623/2
Status
zrealizowane
Galeria
do góry