Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Ekologiczny ogród zabaw "Leśne ludki" Przedszkole nr 23

Rok głosowania
2021/2022
Kwota
100000,00
Opis
Zaproponowany do realizacji projekt ma za zadanie służyć dzieciom uczęszczającym do przedszkola. Natomiast w godzinach popołudniowych będzie ogólnodostępnym obiektem z jakiego korzystać mogą rodziny, które w trosce o swoje dzieci chcą, aby aktywnie i bezpiecznie bawiły się na świeżym powietrzu. Obecny wygląd tego miejsca nie jest zadowalający i w ocenie rodziców wymaga zmian. Zaplanowana przestrzeń stanie się ekologicznym ogrodem zabaw. Przestrzeń nie będzie zawierała urządzeń z tworzyw sztucznych w krzykliwych kolorach. Ścieżki wykonane będą z nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej z zrębów drewna i mat przerostowych. Urządzenia wykonane zostaną z drewna w naturalnym kolorze, a ogród zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia drzew i krzewów. Na jego terenie znajdzie się też warzywnik, domki dla owadów. Realizacja zadania wymagać będzie zdemontowania wszystkich zniszczonych elementów placu i zastąpienie ich nowymi. Proponowane urządzenia ekologicznego ogrodu to: kuchnia błotna z tablicą do pisania i ścianką manipulacyjną, ścieżka sensoryczna, tunel z wierzby, słupy wielofunkcyjne jakie można wykorzystać do prezentacji prac lub zawieszenia hamaków. Obecne w tym miejscu wzniesienie wzbogacone zostanie o ślizgawkę. Ogród zostanie uzupełniony o pojemny domek z wiatą, który będzie spełniał funkcję miejsca do spożycia posiłków oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyposażony zostanie w prąd oraz dostęp dp zlewu z czystą wodą. Obok domku stanie zbiornik na deszczówkę służącą do podlewania warzywnika. Ogród zostanie wyposażony w zew.monitoring zapewniający bezpieczeństwo korzystającym.
Miejsce
ul. Mysłowicka, teren Przedszkola nr 23
Status
zrealizowane
Galeria
do góry