Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Zielona płuca Ostroga z tężnią solankową

Rok głosowania
2021/2022
Kwota
1000000,00
Opis
Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego terenu zieleni o nowe nasadzenia roślinności w ważnym dla mieszkańców Raciborza oraz Ostroga miejscu. Celem jest stworzenie nowego, małego parku miejskiego na mapie naszego miasta, poprawienie estetyki "pustego", monotonnego placu. Uzupełnienie tego terenu o nowe nasadzenia, zieleń wysoką (drzewa) oraz niską (krzewy, byliny, łąkę kwietną) pozwoli nie tylko uatrakcyjnić otoczenie, ale przede wszystkim stworzy miejsce przyjazne mieszkańcom naszego miasta. Zaproponowana lokalizacja nie jest przypadkowa, bowiem w tym miejscu znajduje się już infrastruktura służąca rekreacji i wypoczynkowi, a sam projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą by w tym miejscu teren ten pozostał miejscem "zielonym". Projekt realizowany będzie przy współpracy inicjatora z PWSZ w Raciborzu oraz architektów krajobrazu z "raciborskiej budowlanki" w ramach różnorodnego wsparcia np. odbywania praktyk zawodowych, miejsca wizyty studyjnych w trakcie realizacji, zaprojektowanie obecnej przestrzeni np. w formie konkursu. Zielone przestrzenie nie tylko obniżają poziom stresu ale sprzyjają relaksowi i zwiększają stymulację umysłową, obniżają temperaturę powietrza, maja istotne znaczenie w mieście o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto projekt ten zakłada utworzenie tężni solankowej, która bardzo uatrakcyjni to miejsce. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii. Miejsce to istotnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanowić będzie także czynnik edukacyjny. Nowy park miejski z tężnią solankową sprzyjać będzie integracji nie tylko lokalnej społeczności ale służyć będzie wszystkim mieszkańcom całego miasta stanowiąc ważny czynnik proekologiczny.
Miejsce
skrzyżowanie ulic Książęcej i Królewskiej
Status
w trakcie realizacji
do góry