Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Doskonalenie pływania dla uczniów szkół podstawowych nr 18 i 5

Rok głosowania
2015/2016
Kwota
28478,99
Opis
Przedmiotem projektu „Doskonalenie pływania dla uczniów szkół podstawowych nr 18 i nr 5” są dodatkowe zajęcia sportowe dla członków Uczniowskiego Klubu Sportowego klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Studziennej, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, daje uczniom szansę rozwijania i zdobycia umiejętności pływackich zdobytych podczas nauki pływania w klasach młodszych. Realizacja tego projektu sprawi, ze wzrośnie bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, dzięki opanowaniu umiejętności pływania uczestników zajęć. Ponadto nauka pływania jest nieodłącznym elementem w profilaktyce zdrowotnej poprzez korygowanie wad postawy i zapobieganie otyłości. Zajęcia stwarzają tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, a także zapobiegają zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi i narkomanii. Projekt umożliwi uczniom klas starszych szkół podstawowych kontynuowanie nauki pływania po klasie trzeciej, nie narażając rodziców na dodatkowe koszty. Szkoły zapewniając całkowitą opiekę nad dziećmi w trakcie dojścia, pobytu i powrotu z zajęć umożliwi również udział dzieci rodziców pracujących. Projekt obejmuje 90 godzin na basenie.
Miejsce
Kryty basen PWSZ, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
Status
zrealizowane
Galeria

Doskonalenie pływania dla uczniów

do góry