Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Ścieżka zdrowia Obora

Rok głosowania
2017/2018
Kwota
72110,00
Opis
Projekt ma na celu odnowienie ścieżki zdrowia znajdującą się na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu przy ulicy Markowickiej 17. Wymianie mają ulec stanowiska treningowe rozmieszczone wzdłuż trasy ze względu na niski stan użytkowy i zaniedbanie istniejących. Niektóre ze stanowisk zostaną wzbogacone o całkiem nowe profesjonalne zestawy, dostosowane do potrzeb użytkowników, co przełoży się na lepsze bezpieczeństwo i urozmaicenie treningu kalistenicznego tj. z własną masą ciała, użytkowników różnych grup wiekowych. Dodatkowo rozmieszczone zostaną nowe tabliczki z oznakowaniem trasy i opisem stanowisk, co pomoże w lepszym wykorzystaniu możliwości danego miejsca. Dzięki tego rodzaju urządzeniom możliwe jest wykonywanie treningu ogólnorozwojowego, funkcjonalnego, siłowego i wielu innych.
Miejsce
ul. Markowicka 17
Status
zrealizowane
Galeria
do góry