Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie

Rok głosowania
2018/2019
Kwota
20000,00
Opis
Projekt zakłada doposażenie Filii nr 9 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu poprzez zakup regałów na książki, mebli biurowych oraz telewizora celem uatrakcyjnienia oferty kulturalno-edukacyjnej placówki oraz poprawy wizerunku biblioteki. Filia prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową organizując lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne dla uczniów pobliskiej szkoły podstawowej i grup przedszkolnych, konkursy wiedzy czy warsztaty artystyczne i z całą pewnością pełni rolę kulturotwórczą w dzielnicy. Doposażenie biblioteki wpłynie korzystnie na jej funkcjonowanie a na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim dzieci z Przedszkola nr 16, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wszyscy mieszkańcy dzielnicy Brzezie.
Miejsce
Filia Nr 9 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu ul. Myśliwca 9 47-400 Racibórz
Status
zrealizowane
Galeria
do góry