Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Doposażenie biblioteki w dzielnicy Markowice

Rok głosowania
2017/2018
Kwota
5800,00
Opis
Filia Publiczno- Szkolna nr 10 Markowice raciborskiej biblioteki od lat pełni rolę ośrodka kultury w tej dzielnicy miasta. Tylko w 2016 roku w filii zorganizowano 84 wydarzenia (lekcje biblioteczne, spotkania, warsztaty), w których udział wzięło około 1600 osób. Zgłaszany projekt zakłada doposażenie Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu poprzez zakup projektora multimedialnego, ekranu sufitowego i komputera. W związku z reformą szkolnictwa, od nowego roku szkolnego Filia Publiczno-Szkolna nr 10 zostaje przeniesiona do mniejszego pomieszczenia. Zakup wyżej wymienionego sprzętu pozwoli na dalszą realizację zadań oświatowo-Kulturalnych biblioteki. Projektor multimedialny posłuży zwłaszcza dzieciom z przedszkola i szkoły podstawowej w Markowicach, ale również wszystkim mieszkańcom dzielnicy, chociażby przy organizacji imprez kulturalnych.
Miejsce
Filia nr 10 MiPBP ul. Jordana 6
Status
zrealizowane
Galeria
do góry