Strona główna/Poprzednie edycje/Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS Markowice

Rok głosowania
2016/2017
Kwota
48139,00
Opis
Przesunięcie siedzisk na bezpieczną odległość od linii bocznej boiska, montaż barierek ochronnych w celu poprawy bezpieczeństwa zawodników jak i kibiców, zabudowa ścianki oporowej, montaż siedzisk dla zawodników rezerwowych i trenerów zgodnie ze współczesnymi wymogami. W szczególności: demontaż ławek parkowych do ponownego zabudowania. Rozebranie chodników. Roboty ziemne (częściowe rozebranie skarpy pomiędzy piłkochwytem a ławkami). Wywóz i utylizacja. Montaż słupów nośnych stalowych. Zabudowa ścianki oporowej podkładami kolejowymi. Izolacje przeciwwilgociowe. Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi. Ponowny montaż ławek parkowych. Dostawa i montaż prefabrykatów metalowych (poręcze ze stalowych rur). Częściowy demontaż ogrodzeń w celu umożliwienia rozbiórki zadaszeń dla trenerów i zawodników rezerwowych. Zakup i dostawa zadaszeń boiskowych dla trenerów i zawodników rezerwowych. Podpory żelbetowe pod montaż zadaszeń. Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod wiatą dla trenerów i zawodników rezerwowych. Rozścielenie ziemi urodzajnej z ręcznym obsianiem trawy.
Miejsce
Obiekt Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1, u. Jordana 6, Boisko LKS 07 Markowice, ul. Jordana 6
Status
zrealizowane
do góry