Strona główna/Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi projektami lokalnymi i ogólnomiejskimi w ramach Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach, które niech będą motywacją i inspiracją dla kolejnych pomysłów.

Zapraszamy również do zapoznania się z Mapą projektów, gdzie zaznaczono ich lokalizację wraz z krótkim opisem.

Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna

Rok głosowania
2018/2019
Kwota
59756,04
Opis
Trybuna będzie zaprojektowana jako konstrukcja stała. Widownia będzie wykonana jako konstrukcja stalowa posadowiona na fundamencie betonowym punktowo w miejscach podparcia. Przed widownią i częściowo pod widownią zostanie wykonana powierzchnia brukowana. Widownia będzie wyposażona w 106 miejsc siedzących z siedziskami plastikowymi ustawionymi 2-rzędowo. Widownia będzie posiadała stopnie i podesty z blachy ryflowanej.Posadowienie trybuny będzie wymagało dodatkowo wykonania robót ziemnych w postaci zebrania części istniejącego obecnie nasypu około 20m3 oraz wykonania podsypki pod powierzchnię podlegającą wybrukowaniu 30 m2.
Miejsce
LKS- Studzienna; ul. Urbana 5a; 47-400 Racibórz.
Status
zrealizowane
do góry