Strona główna/O budżecie/Co to jest budżet obywatelski

Co to jest budżet obywatelski

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

krok 1krok 2krok 3krok 4krok 5

Podstawowe regulacje związane z budżetem obywatelskim określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5a), która mówi, że Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, a zasady i wymagania co do realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego określa Rada Miasta w drodze uchwały.

Budżet obywatelski powstał w Raciborzu w 2015 roku i od początku miał na celu zaangażowanie mieszkańców Raciborza w sprawy miasta. Każdy pełnoletni mieszkaniec (który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych) może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie mieć realny wpływ nie tylko na wydatki budżetowe, ale przede wszystkim na to co się w jego mieście dzieje.

Corocznie na realizację budżetu obywatelskiego z budżetu Miasta Racibórz wydzielane jest 1.500.000,00 zł,
a o rozdysponowaniu tej kwoty decydują wyłącznie Raciborzanie.

Mieszkańcy Raciborza od początku funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego wykazali się bardzo dużą aktywnością zarówno na etapie naboru projektów, jak również w procesie wyłaniania tych najlepszych w ramach głosowania. Wszystkie te projekty wybrane przez mieszkańców i zrealizowane dotychczas w ramach Budżetu Obywatelskiego można zobaczyć na MAPIE PROJEKTÓW, a jeśli interesuje kogoś konkretna edycja BO - zapraszamy na zakładkę Poprzednie edycje.

Ze względu na pandemię Covid-19 w roku 2020/2021 budżet obywatelski nie był realizowany. W latach 2021/2022 odbyła się  VI edycja Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji oraz w edycji VII, można było zgłaszać tylko projekty o charakterze ogólnomiejskim! W bieżącym roku startujemy już z IX edycją!

do góry