Wszystkie projekty zrealizowane w ramach BO

Honor i troska - OSP chroni i pomaga

Rok głosowania
2017/2018
Kwota
66176,21
Opis
Umundurowanie strażaka świadczy o koordynacji jednostki i jej prestiżu. Straż ubrana w mundury wyjściowe budzi szacunek i podziw. Prezentuje się w nich na uroczystościach kościelnych, miejskich i strażackich. Umundurowanie identyfikujące i koszulki są wykorzystywane przez straż w okolicznościach, w których służy ona na rzecz społeczności lokalnej. Są to przedsięwzięcia poza jej głównym obszarem działań, umundurowania tego nie używa się w akcjach gaśniczych itp. Schludne umundurowanie wyjściowe oraz emblematy identyfikujące są pilną potrzebą wszystkich czterech jednostek OSP na terenie Raciborza. Jego zakup umożliwi podniesienie jakości służby oraz umocni jej pozytywny wizerunek wśród społeczeństwa. Więzi mieszkańców ze strażą zacieśnia wspólna organizacja festynów dzielnicowych i okolicznościowych. OSP czuwa nad logistyką i bezpieczeństwem tych inicjatyw. Może poszerzać zaangażowanie w tym zakresie pozyskując sprzęt nagłośnieniowy do wykorzystywania na imprezach plenerowych i nie tylko. Mikrofony, mikser, wzmacniacz czy kolumny to urządzenia, bez których nie obejdą się organizatorzy imprez. Wyposażenie OSP w taki zestaw gwarantuje dbałość o sprzęt i jego właściwe przeznaczenie.
Miejsce
Teren działania czterech jednostek OSP z dzielnic: Brzezie, Markowice, Miedonia i Sudół
Status
zrealizowane
Galeria
do góry