Strona główna/Projekty - VI edycja/Projekty Ogólnomiejskie

Projekty Ogólnomiejskie

1. W RODZINIE JEST MOC

Kwota:
11 000,00 zł

Opis:
W ramach projektu planowane są: Cykle warsztatów dla rodziców-4 spotkania Celem zajęć jest zadbanie rodziców o siebie oraz wzmocnienie umiejętności lepszego kontaktu z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienia zachowań dzieci i wspierania ich rozwoju oraz pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów.
Dla dzieci:
1.Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-7 lat z rodzicami-4 spotkania po 1g. Celem zajęć jest pogłębianie więzi przez wspólną zabawę dzieci i dorosłych oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń rodzicielskich. Myślą przewodnią spotkań będzie perspektywa dziecka, a zadaniem dorosłych podążanie za nim podczas aktywności ruchowych, edukacyjnych i rozwojowych przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów.
2. Zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 3-7 lat-4 spotkania. Dzieci podczas warsztatów samodzielnie, pod okiem prowadzącego, przeprowadzają doświadczenia. Każde zajęcia to inny temat ze świata nauki. Po spotkaniu uczestnicy zabierają efekty swojej pracy do domu, co może być punktem wyjściowym do rozmów na temat zajęć.
3.Zajęcia matematyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat z rodzicami-5 spotkań.Podczas zajęć uczestnicy wykonywać będą gry matematyczne i inne pomoce wspierające rozwój umiejętności matematycznych dzieci.
4.Zajęcia „Bo emocje rządzą światem" dla dzieci-5 spotkań. Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami będą uczestnikami poznawania i radzenia sobie z różnymi emocjami. Projekt zakłada promocję działań między innymi poprzez plakaty i portale społecznościowe. Działania będą ogólnodostępne i nieodpłatne dla uczestników. Wzbogaceniem projektu będą spektakle teatralne dla dzieci o charakterze terapeutycznym. Zapisy na spotkania będą zaczynały się na około tydzień przed zajęciami. Będzie możliwość zapisania się na zajęcia przez internet lub bezpośrednio w miejscu zajęć. O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce:
Przedszkole Nr 17 im. Koziołka Matołka w Raciborzu, ul. Jordana 6

Status:
Przyjęty do głosowania

2. EKOLOGICZNY OGRÓD ZABAW „LEŚNE LUDKI” PRZEDSZKOLE NR 23

Kwota: 
255 000,00 zł

Opis: 
Zaproponowany do realizacji projekt ma za zadanie służyć dzieciom uczęszczającym do przedszkola. Natomiast w godzinach popołudniowych będzie ogólnodostępnym obiektem z jakiego korzystać mogą rodziny, które w trosce o swoje dzieci chcą, aby aktywnie i bezpiecznie bawiły się na świeżym powietrzu. Obecny wygląd tego miejsca nie jest zadowalający i w ocenie rodziców wymaga zmian. Zaplanowana przestrzeń stanie się ekologicznym ogrodem zabaw. Przestrzeń nie będzie zawierała urządzeń z tworzyw sztucznych w krzykliwych kolorach. Ścieżki wykonane będą z nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej z zrębów drewna i mat przerostowych. Urządzenia wykonane zostaną z drewna w naturalnym kolorze, a ogród zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia drzew i krzewów. Na jego terenie znajdzie się też warzywnik, domki dla owadów. Realizacja zadania wymagać będzie zdemontowania wszystkich zniszczonych elementów placu i zastąpienie ich nowymi. Proponowane urządzenia ekologicznego ogrodu to: kuchnia błotna z tablica do pisania i ścianka manipulacyjną, ścieżka sensoryczna, tunel z wierzby, słupy wielofunkcyjne jakie można wykorzystać do prezentacji prac lub zawieszania hamaków. Obecne w tym miejscu wzniesienie wzbogacone zostanie o ślizgawkę. Ogród uzupełniony zostanie o pojemny domek z wiatą, który będzie spełniał funkcję miejsca do spożycia posiłków oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyposażony zostanie w prąd oraz dostęp do zlewu z czystą wodą. Obok domku stanie zbiornik na deszczówkę służącą do podlewania warzywnika. Ogród zostanie wyposażony w zew. monitoring zapewniający bezpieczeństwo korzystającym.

Miejsce: 
Teren należący do przedszkola Nr 23 przy ul. Mysłowickiej w Raciborzu

Status:
Przyjęty do głosowania

3. TOR ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE GRODU ŚREDNIOWIECZNEGO W ABM

Kwota: 
180 000,00 zł

Opis:
Zadanie ma na celu budowę unikalnego na skalę regionu „średniowiecznego toru gier i zabaw". Przedsięwzięcie ma na celu integrację lokalnej społeczności, tworzenie więzi społecznych oraz pokazanie siły samoorganizacji. W trakcie realizacji zadania na terenie Arboretum Bramy Morawskiej zostanie wzniesione szereg stanowisk, takich jak: stanowiska do gry w hnefatafl, tor przeszkód „ścieżka małego wojownika", huśtawki na linach, karuzela, bujane konie, piaskownica etc. Teren zostanie ogrodzony, aby zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym. Tor zabaw jako element Grodu Średniowiecznego, a szerzej Arboretum Bramy Morawskiej zwróci także, poprzez bezpośrednie obcowanie z historią i przyrodą uwagę potrzeby dbania o tradycję, dziedzictwo oraz faunę i florę.

Miejsce: 
Ul. Markowicka / działka 564/49

Status: 
Przyjęty do głosowania

4. ATRAKCYJNY, NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SP4

Kwota: 
160 000,00 zł 

Opis: 
Projekt zakłada budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 nie posiada placu zabaw przy budynku na ul. Kasprowicza. Bezpieczna zabawa na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych form rozwoju i rozrywki dostępnej dla dzieci, dlatego warto zapewnić im jak najlepsze i najbardziej atrakcyjne warunki. Plac zabaw będzie służył dzieciom uczęszczającym do szkoły, jak również zostanie udostępniony pozostałym mieszkańcom oraz dzieciom na podstawie warunków uzgodnionych z dyrekcją szkoły
i przyjętego regulaminu.

Miejsce: 
ul. Kasprowicza 4, 47-400 Racibórz, nr działki: 3221/169

Status: 
Przyjęty do głosowania

5. PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH MINI-ZOO W ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ


Kwota: 
1 365 000,00 zł

Opis: 
Projekt zakłada doposażenie mini-zoo w nowe zwierzęta (kaczki ozdobne, białe pawie, kozy Anglonubijskie)- ich ilość zostanie dostosowana do możliwości technicznych i środowiskowych jakie zostaną założone w projekcie rewitalizacji. Kolejnym krokiem projektu jest też opracowanie projektu kompleksowej rewitalizacji mini-zoo w Arboretum Bramy Morawskiej i jego rewitalizację. Zwiększenie liczby zwierząt i ich różnorodności wpłynie pozytywnie na wizerunek turystyczny tego miejsca. Z kolei opracowanie dokumentu całościowej rewitalizacji mini-zoo oraz wykonanie rewitalizacji według powstałego projektu pozwoli, by miejsce to stało się bardziej przyjazne przebywającym w nim zwierzętom, zgodnie z ich wymaganiami oraz dopasowane do oczekiwań współczesnego turysty.

Miejsce: 
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz

Status:
Przyjęty do głosowania

6. TARASOLE NA SŁONECZNYM PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 11

Kwota
150 000,00 zl

Opis: 
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy, wypoczynku i relaksu, a przede wszystkim stworzenie miejsc ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Istniejący plac zabaw jest miejscem bardzo nasłonecznionym i w okresie letnim przy silnej emisji słońca nie jest już miejscem bezpiecznym - trudno z niego korzystać. Projekt zakłada budowę trzech tarasoli, które zacienią część placu zabaw tj. dwie piaskownice, a trzecia tarasola wraz z podestem postawiona będzie wzdłuż budynku, co poprawi jakość pobytu dzieciom w salach dydaktycznych. Ponadto pełnić będzie funkcję altany służącej do realizacji zajęć dydaktycznych, występów dziecięcych, spotkań rodzinnych. Będzie miejscem swobodnych zabaw dzieci. Tarasole wyposażone będą w czujnik wiatru i słońca. Zapewni to bezpieczeństwo podczas użytkowania. Projekt jest ogólnodostępny i dla wielu pokoleń.

Miejsce: 
Przedszkole nr 11, ul. Jana 20, 47-400 Racibórz, działka nr 434/61

Status:
Przyjęty do głosowania

7. ZIELONE PŁUCA OSTROGA Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ


Kwota:
1 000 000,00 zł

Opis:
 
Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego terenu zieleni o nowe nasadzenia roślinności w ważnym dla mieszkańców Raciborza oraz Ostroga miejscu. Celem jest stworzenie nowego małego parku miejskiego na mapie naszego miasta, poprawienie estetyki „pustego" monotonnego placu. Uzupełnienie tego terenu o nowe nasadzenia, zieleń wysoką (drzewa) oraz niską (krzewy, byliny, łąkę kwietną) pozwoli nie tylko uatrakcyjnić otoczenie, ale przede wszystkim stworzy miejsce przyjazne mieszkańcom naszego miasta. Zaproponowana lokalizacja nie jest przypadkowa, bowiem w tym miejscu znajduje się już infrastruktura służąca rekreacji i wypoczynkowi, a sam projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców którzy chcą by w tym miejscu teren ten pozostał miejscem ,,zielonym". Projekt realizowany będzie przy współpracy inicjatora z PWSZ w Raciborzu oraz architektów krajobrazu z „raciborskiej budowlanki" w ramach różnorodnego wsparcia np. odbywania praktyk zawodowych, miejsca wizyt studyjnych w trakcie realizacji, zaprojektowanie obecnej przestrzeni np. w formie konkursu. Zielone przestrzenie nie tylko obniżają poziom stresu ale sprzyjają relaksowi i zwiększają stymulację umysłową, obniżają temperaturę powietrza, mają istotne znaczenie w mieście o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto projekt ten zakłada utworzenie tężni solankowej, która bardzo uatrakcyjni to miejsce Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii. Miejsce to istotnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanowić będzie także czynnik edukacyjny. Nowy park miejski z tężnią solankową sprzyjać będzie integracji nie tylko lokalnej społeczności ale służyć będzie wszystkim mieszkańcom całego miasta stanowiąc ważny czynnik proekologiczny.

Miejsce: 
ul. Książęca/ Królewska, 47-400 Racibórz, nr działki 55, 54

Status:
Przyjęty do głosowania

8. AKTYWNI I BEZPIECZNI

Kwota:
800 000,00 zł

Opis:
 
Wesprzyj działalność OSP i LKS aby Racibórz był bezpieczny, a jego mieszkańcy aktywni w sporcie. Ochotnicze Straże Pożarne i Ludowe Kluby Sportowe łączą starania, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i zachęcić ich do aktywnego stylu życia, opartego na uprawianiu sportu. OSP i LKS integrują mieszkańców, pielęgnują relacje społeczne, rodzą odpowiedzialność za utrzymanie małych ojczyzn. Jednostki straży i kluby piłkarskie potrzebują odpowiedniej bazy do pełnienia swych funkcji. Niezbędne są modernizacje i remonty obiektów oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Takie inwestycje w bezpieczeństwo i jakość działalności - pomogą realizować OSP i LKS z terenu miasta ich zadania statutowe, a nade wszystko chronić i ratować ludzkie życie oraz dobytek, jak również zapewniać kompleksową ofertę ćwiczeń, treningów i rywalizacji sportowych w zawodach cyklicznych i okolicznościowych. Podniesie skuteczność reakcji służb pożarniczych w sytuacjach ekstremalnych, jak również uatrakcyjni ofertę klubów sportowych, by zainteresować nią dzieci i młodzież. Projekt dotyczy działalności wszystkich straży pożarnych i klubów dzielnicowych w mieście. Raciborzanie z Markowic, Brzezia, Studziennej, Miedoni i Sudołu łączą siły, solidaryzując się w swych wysiłkach na drodze rozwoju, by podnieść standard swoich działalności, ukierunkowanych dla pożytku całego miasta. Każda złotówka przeznaczona na te cele zwróci się w dwójnasób, a skorzystają z niej wszyscy mieszkańcy Raciborza.

Miejsce: 
OSP Racibórz - Sudół, ul. Hulczyńska 154, OSP Racibórz - Miedonia, ul. Podmiejska 38, OSP Racibórz - Markowice, ul. Arki Bożka 20A, OSP Racibórz - Brzezie, ul. Bitwy Olzańskiej 28, LKS Studzienna, ul. Urbana 5A, LKS Ocice, ul. Tuwima 1, LKS Brzezie, ul. Nieboczowska, LKS Markowice, ul. Jordana 6

Status:
Przyjęty do głosowania

9. CZYTAM, SŁUCHAM, GRAM - BIBLIOTEKA 2022

Kwota:
64 600,00 zł

Opis:
 
Projekt „Czytam, słucham, gram - Biblioteka2022” spełni oczekiwania różnych grup wiekowych mieszkańców Raciborza. Zakup dostępu do ebooków na platformie Legimi, która oferuje ponad 60000 tytułów, umożliwi większej liczbie osób bezpłatny dostęp do tak popularnych książek cyfrowych. Drugą forma kontaktu z literaturą jest słuchanie audiobooków czyli książek czytanych przez lektora. Forma ta budzi szczególne zainteresowanie wśród osób mających kłopoty ze wzrokiem lub spędzających wiele godzin w samochodzie. Budka bookcrossingowa i dodatkowe wyposażenie biblioteki ułatwi wszystkim zainteresowanym kontakt z dobrą literaturą. Mini koncerty i warsztaty rozwiną zainteresowania zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży i pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wszystkim zainteresowanym. III Festiwal Gier Planszowych spełnił oczekiwania dużej społeczności osób grających w gry planszowe. O jej wielkości świadczy liczna frekwencja na comiesięcznych spotkaniach Klubu Gier Planszowych w raciborskiej bibliotece oraz zainteresowanie poprzednimi edycjami Festiwalu. Projekt dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców Raciborza wystarczy zapisać się do biblioteki i korzystać ze wszystkich oferowanych propozycji.

Miejsce: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kinckla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12

Status:
Przyjęty do głosowania

10. ODTWORZENIE PRZEDWOJENNEGO ZDROJU ULICZNEGO NA RACIBORSKIM RYNKU 

Kwota:
152 650,00 zł

Opis:
 
Na raciborskim rynku znów może stanąć zdrój wodny, w miejscu skąd jeszcze sto lat temu raciborzanie czerpali wodę. Tym razem jednak zasilany będzie ze współczesnych raciborskich wodociągów, które chwalą się wysoką jakością dostarczanej wody. W poidełku będzie można zaczerpnąć tej samej wody, jaka płynie w naszych domach. Jest ona całkowicie bezpieczna i bez żadnych obaw można ją pić prosto z kranu. Zawiera niezbędne do życia mikroskładniki i nie jest chlorowana. Wykonanie rekonstrukcji zdroju z piaskowca - dekoracyjnej oprawy ujęcia wodnego na rynku w Raciborzu. Projekt rekonstruowanego detalu zostanie wykonany w oparciu o dostępny materiał fotograficzny i wykonany szkic. Obudowa kamienna zdroju zostanie wykonana ze śląskiego piaskowca Wartowice, o kolorze zbliżonym do oryginalnego z fotografii. Elementy metalowe - wylewki i osprzęt zostaną wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Pomysł na odtworzenie zdroju wodnego na płycie raciborskiego rynku już w maju 2020 roku otrzymał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie czytamy: „Ze stanowiska konserwatorskiego akceptuję umieszczenie na Rynku w Raciborzu zdroju wodnego w jego historycznej formie…” Temat dostępu do wody jest obecnie poruszany w różnych aspektach naszego życia. Dostęp do wody został określony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2010 roku jako prawo każdego człowieka. Jest podstawą ludzkiej godności i możliwości rozwoju zarówno jednostek, jak i społeczności. W 2015 roku ONZ wyznaczyło 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Jednym z nich jest cel szósty: „czysta woda i dostęp do urządzeń sanitarnych, zapewnienie dostępności i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i sanitarnymi dla wszystkich”.

Miejsce: 
Rynek, nr działki 3633/71

Status:
Przyjęty do głosowania

11. REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO I MIEJSCA INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Kwota:
224 000,00 zł

Opis:
 
Ukryty, zapomniany, nieznany… Ale istnieje. Ogólnodostępny teren zielony w Raciborzu... Otoczony kamienicami i nieużytkami… Ten zakątek aż się prosi o wykorzystanie i dostosowanie do obecnych potrzeb mieszkańców miasta. Projekt polega na:
- Zmiana lokalizacji śmietnika poprawi postój i manewrowanie pojazdami oraz ułatwi odbiór odpadów komunalnych.
- Cały teren sąsiaduje z prywatną działką, gdzie znajduje się kilka pustostanów w złym stanie technicznym. Pustostany te są terenem niezabezpieczonym, na którym znajdują się duże ilości śmieci, gruzu i złomu znoszonych tam przez okolicznych bezdomnych. Sąsiedztwo tych działek na pewno nie jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, które potrafią się tam bawić. Dlaczego się tam bawią? Proste. Nie mają w pobliżu swojego miejsca. Po pięknym placu zabaw, który znajdował się na terenie zielonym lata temu, pozostała tylko piaskownica. Małymi kroczkami można odmienić to miejsce. Na początek zakupić huśtawkę, karuzelę i drążek gimnastyczny.
- Wzdłuż granicy działki postawić ogrodzenie i obsadzić je pięknymi kwiatami, np. azaliami, które dodadzą temu zapomnianemu miejscu uroku oraz poprawią estetykę sąsiedztwa.
- Na pewno przyda się także kilka ławeczek w pobliżu kolorowych drzewek, tak by w piękny, słoneczny dzień była możliwość schronienia się w ich cieniu. Kiedy dodamy do siebie tych kilka prostych elementów, miejsce to może służyć mieszkańcom Raciborza i pomoże w ich integrowaniu się.
- Racibórz jako miasto otwarte na zielone i ekologiczne inicjatywy na pewno skorzysta na powstaniu na rewitalizowanym terenie domków dla owadów, ptaków i kotów. Małymi stworzeniami w równym stopniu będą mogli się opiekować wszyscy mieszkańcy Raciborza.

Miejsce: 
ul. Głubczycka,
Działka ewidencyjna nr 1416/132 - teren zielony (pow. 0,3220 ha)
Działka ewidencyjna nr 1192/132 - chodnik i infrastruktura towarzysząca (pow. 0,0547 ha)
Działka ewidencyjna nr 1374/132 - wjazd i dojazd do garaży (pow. 0,0246 ha)

Status:
Przyjęty do głosowania

 

12. REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO ROD "WIDOK" NR DZIAŁKI 180/64

Kwota:
200 000,00 zł

Opis:
 
Realizacja projektu zakłada remont drogi przebiegającej przez ROD Widok od ulicy Brzeskiej pomiędzy działkami ewidencyjno - geodezyjnymi nr 209/64 - 210/57 obręb Brzezie. Remont drogi zakłada utwardzenie nawierzchni oraz remont kraty odpływowej. Niezbędne będzie również okrzesanie i regulacja wśród roślin i drzew znajdujących się wzdłuż drogi. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę wizerunku miasta, gdyż droga znajduje się na szlaku wiodącym do Arboretum Bramy Morawskiej. Naprawa nawierzchni drogi, tym samym zachęci mieszkańców do częstszego odwiedzania lasu, jak również osoby z poza naszego miasta do przyjazdu w te piękne i malownicze strony.

Miejsce: 
ul. Brzeska, nr działki 180/64

Status:
Przyjęty do głosowania

13. REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO ROD POMIĘDZY KOLONIAMI ŻELBET A RELAKS

Kwota:
200 000,00 zł

Opis:
 
Zadanie polega na utwardzeniu nawierzchni przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych na ul. Brzeskiej pomiędzy koloniami dwóch ogrodów "Żelbet" i "Relaks", o numerze działek ewidencyjno - geodezyjnych 230/54 i 233/49. Droga ta łączy się wraz z drogą do lasu Państwowego w Raciborzu, z której korzystają nie tylko działkowicze ale również mieszkańcy miasta oraz osoby z poza miasta. Podczas realizacji projektu uporządkowane zostaną rowy po obu stronach drogi oraz prace pielęgnacyjne wokół roślin i drzew tam rosnących. Poprawienie stanu jej nawierzchni przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału tych terenów wypoczynkowych.

Miejsce: 
ul. Brzeska, nr działki 51

Status:
Przyjęty do głosowania

14. PODWÓRKO NA BOSACZU

Kwota:
200 000,00 zł

Opis:
 
Zagospodarowanie terenu za budynkami przy ul. Bosackiej 8-18 ma zostać przeprowadzone w duchu idei ogrodu jordanowskiego. Zakłada podstawowy, zachowawczy remont istniejących, wartościowych elementów podwórka, czyli górek, murków, ścian i piaskownic tworzących naturalny, kreatywny plac zabaw a także montaż nowego placu zabaw, bezpośrednio na trawie. Proponujemy, by plac zabaw był wykonany maksymalnie z naturalnych materiałów (z drewna) i zawierał: huśtawki tradycyjne, huśtawkę "orle gniazdo, huśtawkę wahadłową, bujak, karuzelę, domek z wspinaczką i zjeżdżalnią. Nowy plac zabaw powinien być ogrodzony, dla bezpieczeństwa dzieci. Proponujemy także montaż mini ścieżki zdrowia - równoważni, drążków do podciągania, ścieżki z belek drewnianych (może ona pełnić funkcję zabawowo/zdrowotną jak i służyć do siedzenia). Jeden z istniejących murków, wysoki, można przekształcić w tablicę do rysowania kredami. Chcemy zachować na tym terenie możliwie wszystkie istniejące drzewa, nie chcemy też remontu nawierzchni - ewentualnie, jeśli będzie to konieczne, wokół urządzeń zabawowych. Chcemy zachować maksymalnie dużo trawnika. Teren trzeba także doposażyć w ławki - w tym jedną wokół dużego drzewa gat. orzech włoski, śmietniki i stojaki na rowery. Na placu chcemy postawić tablicę z przedwojennym zdjęciem dzielnicy Bosacz oraz z krótkim opisem historii tej dzielnicy.

Miejsce: 
ul. Bosacka, Racibórz, obręb 0005 Ostróg, działki oznaczone ewidencyjnie nr: 159/80, 402/81, 499/78, 401/78, 498/78, 483/88, 222/78

Status:
Przyjęty do głosowania

15. RADOŚĆ I BEZPIECZŃSTWO DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PŁONI

Kwota:
170 000,00 zł

Opis:
 
Projekt zakłada zakup elementów zabawowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ZSP3). Ustawienie ich na zadrzewionym terenie umożliwi wypoczynek nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale raciborzanom, którzy chcieliby wraz ze swoimi dziećmi odetchnąć od miejskiego zgiełku. Dostawienie elementów zabawowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych umożliwi wspólną zabawę z dziećmi zdrowymi, co przyczyni się do wzajemnego zrozumienia. Dodatkowo planowane jest powstanie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Leśnej (samochody parkowałyby równolegle do osi jezdni, by nie tarasować przejazdu rolnikom). Rozładuje to tłok na parkingu przy placówce oświatowej oraz zapewni bezpieczeństwo dzieciom pełno- i niepełnosprawnym, ich rodzicom oraz okolicznym mieszkańcom. Ponadto przewiduje się wydzielenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, postawienie bramy wjazdowej do ZSP3 z szeroką furtką dla wózków, poszerzenie chodnika, dostawienie rampy dla niepełnosprawnych prowadzącej do ZSP3 od strony boiska wielofunkcyjnego, likwidację progów przy placu zabaw. Powyższe działania mają na celu zwiększenie dostępności bogatej bazy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (boisko wielofunkcyjne, miasteczko ruchu drogowego, gry poziome, siłownia, filia biblioteki, boisko trawiaste, altana) co umożliwi w przyszłości organizowanie festynów z większym udziałem dzieci niepełnosprawnych.

Miejsce: 
ul. Sudecka 2, 47-400 Racibórz, nr działki 503/73; ul. Leśna, 47-400 Racibórz, nr działki 504/79; ul. Leśna, 47-400 Racibórz, nr działki 172/28

Status:
Przyjęty do głosowania

 

do góry