Strefa 5 - Markowice

1. Kreatywna biblioteka

Projekt będzie polegał na organizacji oraz przeprowadzeniu cyklu warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców Markowic. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się technik twórczych, które z powodzeniem można w przyszłości wykorzystać w codziennym życiu. Warsztaty pozwolą poznać wiele technik rękodzielniczych: tworzenia wianków, stroików świątecznych, filcowania na mokro, modne broszki ręcznie filcowane, oryginalne kartki okolicznościowe, decoupage, malowania, tworzenia toreb ekologicznych, las w słoiku itp. Planowanym efektem projektu jest ukazanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdobycie przez uczestników wiedzy i  praktycznych umiejętności rękodzielniczych. Odbiorcami otwartych zajęć na terenie biblioteki będą dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy. Kolejnym punktem projektu będzie spotkanie autorskie z Piotrem Sochą - grafikiem, projektantem, autorem książek „Pszczoły” i „Drzewa”, które przywołują namyśla stare atlasy botaniczne. Po omówieniu tematu i mini wykładu opartego głównie na ciekawostkach związanych z drzewami i pszczołami, przeprowadzi warsztaty plastyczne w dużym formacie z dziećmi ZSP nr 1.

Uzasadnienie projektu

Zajęcia rozwijają kreatywność, wyobraźnię, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki. Uczą cierpliwości i staranności, daja dużo radości podczas towarzyskiego spotkania i integracji mieszkańców dzielnicy. Program jest dostosowany do wieku i indywidualnych możłiwości uczestnika. 

Szacowana wartość projektu

5000,00 złotych

2. Doposażenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice

Boisko oraz obiekt LKS 07 Markowice w Raciborzu - Markowicach spełniają bardzo ważną funkcję kulturalną, sportową, edukacyjną oraz służy jako miejsce spotkań społeczności lokalnej. Ważne jest więc aby miejsce to było funkcjonalne, przyjazne, ale przede wszystkim w pełni bezpieczne dla użytkowników. Głównym założeniem projektu jest doposażenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice, przy ul. Bolesława Chrobrego, którego na tę chwilę klub potrzebuje. Zakup dwóch nowych wiat dla zawodników rezerwowych, zastąpi wysłużone i zniszczone szesnastoletnie dotychczasowe wiaty. Kolejnym celem jest zakup nowego traktorka do koszenia dwóch boisk. Będzie wówczas możliwe odpowiednie przygotowanie murawy do treningów i rozgrywek dla zawodników i zawodniczek naszego klubu. Dodatkowo planowany jest zakup kosy spalinowej, dzięki której będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o teren wokół murawy boiska. Kolejnym celem projektu jest wykonanie renowacji przeciekającego dachu, zniszczonej podłogi i ścian kontenerowca, w którym znajdują się szatnie dla zawodników i zawodniczek. Planowane do realizacji zadania zostały wyselekcjonowane pod względem funkcjonalności i trwałości, by zapewnić korzystającym bezpieczeństwo oraz by promować kulturę i sport w dzielnicy Markowice.

Uzasadnienie projektu

Wysłużone i zniszczone sprzęty, wiaty oraz szatnie potrzebują modernizacji. Projekt służyć będzie 160 zawodnikom i zawodniczkom LKS 07 Markowice, UKS Arka Markowice, OSP Markowice, społeczności lokalnej (ok. 2500 osób już korzysta z oferty Klubu) oraz innych podmiotów.

Szacowana wartość projektu

68500,00 złotych

do góry