Strona główna/VIII edycja/Poznaj zgłoszone projekty/Strefa 3 - Sudół, Studzienna

Strefa 3 - Sudół, Studzienna

1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym swobodnego korzystania z toalety. W tym projekcie chcemy eliminować bariery architektoniczne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie uczniów, którzy są ograniczeni ruchowo. Chcemy aby uczeń sam mógł wjechać wózkiem i bez pomocy korzystać z toalety. W tym celu jest potrzeba zamontowanie odpowiednich sanitariatów na odpowiedniej wysokości, montaż poręczy i uchwytów, wymiana podłogi na antypoślizgową.

Uzasadnienie projektu

W szkole przybywa dzieci z różnymi potrzebami kształcenia specjalnego w tym z ograniczeniami ruchowymi. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich chcemy umożliwić swobodę poruszania się. Większość sal lekcyjnych znajduje się na parterze szkoły, szkoła posiada również podjazd dla wózków inwalidzkich ale nie posiadamy wc dla osób na wózkach.

Szacowana wartość projektu

30000,00 złotych

2. Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna

Projekt o nazwie "Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna" zrodził się na spotkaniach zarządu Klubu. Jest to kolejne nasze działanie, aby pomieszczenia w obiekcie, który mamy w użyczenie od Miasta Racibórz, doprowadzić do standartów jakie powinny być w dzisiejszych czasach.

Uzasadnienie projektu

Po wykonaniu tego projektu obiekt stanie się bardziej nowoczesny i przyjemniejszy dla osób i organizacji korzystających z niego. "sportowa, integracyjna"

Szacowana wartość projektu

42260,00 złotych

do góry