Strefa 11 - Ostróg

1. Aktywnie i ekologicznie z Biblioteką

Jako biblioteka dzielnicowa szukamy wciąż nowych i atrakcyjnych sposobów na zaistnienie w świadomości mieszkańców dzielnicy Ostróg zarówno czytających jak i nie czytających. Obserwując zainteresowania czytelników oraz wychodząc naprzeciw obecnym trendom, chcemy zaproponować, w ramach projektu, wydarzenia w bibliotece, które połączą aktywność fizyczną i ekologię z promocją czytelnictwa. W planowanych wydarzeniach chcemy dotrzeć do różnych grup wiekowych odwołując się do kręgu zainteresowań sportowych i ekologicznych. Zadania zaplanowane w projekcie mają na celu podniesienie świadomości społecznej co do znaczenia aktywności fizycznej dla lepszego zdrowia oraz podniesienie świadomości ekologicznej dla dobra planety. Zależy nam na pokazaniu biblioteki jako miejsca, które otwiera się nowe pomysły i wychodzi do użytkowników. Planowane zadania obejmują także zajęcia edukacyjne dla okolicznych placówek oświatowych: SP1, ZSS, Przedszkole 11 i 24, Żłobek na Ostrogu oraz wydarzenia otwarte w ramach funkcjonujących w bibliotece klubów: Klubu Biblioteki na Ostrogu oraz Klubu Malucha.

Uzasadnienie projektu

W bibliotece na Ostrogu działają dwa kluby: Klub Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu, z którego korzystają seniorzy i emeryci oraz Klub Malucha dla dzieci do lat 3 z opiekunem. Uatrakcyjnienie oferty w obu klubach mogłoby przysporzyć bibliotece nowych odbiorców i z czasem czytelników.

Szacowana wartość projektu

8000,00 złotych

2. Rozbudowa osiedlowego placu zabaw

Zaproponowany do realizacji projekt lokalny ma za zadanie służyć młodym mieszkańcom osiedla, a także ich przyjaciołom z dzielnicy. Zaproponowane urządzenie w postaci piramidy liniowej dla dzieci w wieku 5-14 lat, ma za zadanie zachęcić dzieci i młodzież do większej aktywności i zabaw na świeżym powietrzu. Ciekawy plac zabaw, zaprojektowany w nowoczesnej formule, skłoni dzieci i młodzież do pozostawienia elektronicznych gadżetów na rzecz rozwijającej zabawy ruchowej. Jest również dodatkowym urozmaiceniem do obecnego placu zabaw., który wykorzystywany jest głównie przez dzieci w wieku do 8 roku życia. Zaproponowany projekt poszerzy grupę docelową, co pozwoli na jeszcze większą integrację dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Dodatkowo przewidziane są do wykonania nasadzenia kilkunastu drzew. Projekt zakłada rozbudowę zrealizowanego już projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego z lat 2019/2020 pt. „OSIEDLOWY PLAC ZABAW”.

Uzasadnienie projektu

Projekt zakłada rozbudowę zrealizowanego już projektu w ramach BO z lat 2019/2020 „OSIEDLOWY PLAC ZABAW”. Zaprojektowany plac zabaw w nowoczesnej formule skłoni młodzież do pozostawienia elektronicznych gadżetów na rzecz rozwijającej zabawy ruchowej. Jest przeznaczony dla starszych dzieci.

Szacowana wartość projektu

100000,00 złotych

do góry