Strefa 1 - Brzezie

1. BAW-MY się wesoło

Projekt BAW-MY SIĘ WESOŁO zakłada zakup zjeżdżalni dmuchanej o wymiarach dł. 7,8 m szer. 4 m wys. 6,4 m wraz z dmuchawą oraz plandekę o wymiarach 4 mx10 m. koniecznej do rozłożenia zjeżdżalni. Zjeżdżalnia będzie wykorzystywana na festynie rodzinnym, którego organizatorem jest Przedszkole nr 16 w Raciborzu oraz wielu innych okoliczności np. Dzień Przedszkolaka, Piknik Europejski, Dzień Dziecka.

Uzasadnienie projektu

Projekt BAW-MY SIĘ WESOŁO posłuży podopiecznym Przedszkola nr 16 oraz innym mieszkańcom dzielnicy Brzezie. Festyn jaki jest organizowany przez Przedszkole nr 16 jest festynem skierowanym dla wszystkich mieszkańców. 

Szacowana wartość projektu

20700,00 złotych

2. Atrakcyjna biblioteka w Brzeziu

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 9 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu poprzez zakup Konsoli PlayStation wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz grami dedykowanymi na konsolę. Wykorzystanie konsoli spełni funkcje wypoczynkowe, edukacyjne i integrujące. Nowy sprzęt przyciągnie do biblioteki większą liczbę dzieci i młodzieży mieszkających w Brzeziu i będzie wykorzystywany w trakcie zajęc organizowanych corocznie w ramach Lata w mieście. Ponadto projekt zakłada organizację spotkań autorskich i warsztatów dla młodszych i starszych mieszkańców dzielnicy w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalno-edukacyjnej placówki.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma za zadanie wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę biblioteki. Z zakupionej konsoli skorzystają wszyscy mieszkańcy Brzezia a spotkania i warsztaty będą okazją do integracji mieszkańców dzielnicy. Działania podjęte w projekcie skierowane są do wszystkich grup wiekowych. 

Szacowana wartość projektu

13000,00 złotych

3. Boisko - nasz drugi dom

Klub LKS Brzezie posiada drużynę seniorską oraz dwie drużyny dziecięce, które biorą udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych oraz treningach. Jednak wyposażenie pomieszczeń do przebierania się jest bardzo skromne, nie spełniające dzisiejszych wymagań i standardów. Zawodnicy mają do dyspozycji jedynie sfatygowane, stare ławy i listwy z haczykami na odzież. Projekt zakłada rozwiązanie tego problemu poprzez zakup szafek - szatni indywidualnych - zawodniczych z zamknięciami dla zawodników drużyn gospodarzy i gości. Znacznym stopniem zużycia dotknięte są także siatki w parach bramek meczowych oraz treningowych. Tworzywo siatek jest zwietrzałe i osłabione przez wpływ czynników atmosferycznych. To powoduje konieczność ich wymiany, aby spełniały wymogi regulaminowe.

Uzasadnienie projektu

Bardzo ograniczona możliwość zachowania ładu i porządku w pomieszczeniach gości i gospodarzy. Dochodzi do przypadków zgubienia, zamiany, zapomnienia rzeczy osobistych oraz odzieży z powodu braku indywidualnych szafek. Siatki w bramkach poprzez zużycie, nie spełniają wymogów regulaminowych.

Szacowana wartość projektu

36540,00 złotych

4. Koncert Bogu i ojczyźnie

Przedmiotem projektu będzie realizacja koncertu muzyki klasycznej, patriotycznej i sakralnej w wykonaniu chóru Brzezie działającego przy parafii św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu oraz zaproszonych solistów. Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach pod dyrekcją Andrzeja Rosoła.

Uzasadnienie projektu

Koncert będzie połączony z obchodami Dni Dulcissimiańskich w naszej parafii. Koncert muzyki poważnej wykonywanej głównie przez chór amatorski ma na celu upowszechnienie tego rodzaju muzyki, jednocześnie stanowić będzie przykład realizacji ambitnych planów przez pasjonatów z małych środowiska i stanowić będzie zachętę aby podejmować takie wyzwania.

Szacowana wartość projektu

6000,00 złotych

do góry