Zasady poparcia wniosku

Każdy z projektów zgłaszanych przez mieszkańca musi zdobyć poparcie określonej grupy osób. Do formularza zgłoszenia projektu zgłaszający dołącza listę poparcia dla każdego projektu, podpisaną przez określoną liczbę mieszkańców.

Projekt ogólnomiejski musi poprzeć co najmniej 20 mieszkańców Miasta Racibórz.


Listę poparcia może podpisać każdy mieszkaniec Raciborza, w tym również osoby niepełnoletnie:

  • poniżej 13 roku życia: na karcie poparcia podpisuje się rodzic/opiekun prawny, przy czym zaznacza iż popiera wniosek w imieniu małoletniego.
  • między 13 a 18 rokiem życia: na liście poparcia podpisuje się osoba niepełnoletnia oraz jej rodzic/opiekun prawny.
do góry